Разнообразието на българската шевица

Богатото ни наследство

от миналото и голямата наличност у нас на материали за шев (лен, коноп, вълна, памук, коприна) и за багри, допринасят за развитието на разнообразието на българската шевица.

Народната шевица

е изградена от прости линеарни съчетания и геометрични фигури, очертания на предмети от всекидневния живот, на растения, животни.

Българската народна шевица

намира форма в различни разновидности в над двадесет различни района на страната ни.

Те могат да се разделят главно на Източен район и Западен район.

Групи от Източния район:

Габровска
Русенска
Разградска
Коларовградска
Елховска
Карнобарско-ямболска
Карнобатска (южна)
Одринско-малоазийска
Узункюприйска
Димотишка
Дедеагашка
Казанлъшка
Среднородопска

Групи от западния район:

Пиринска
Кюстендилска
Гоцеделчевска
Самоковско-Ихтиманска
Софийска
Граовска
Трънска
Кулско-Видинска
Ловешка
Плевенска
Никополска

Следете нашите статии за подробно описание на шевиците в различните региони на България.

Приятно четене от екипа на Врабче.

Капански шевици
Navigation
Close

Вашата количка

Close

Любим продукт

Последно разглеждани

Close

Close

Категории