Разновидности на шевицата

Представяме ви разнообразието от шевици в различните региони на България. Приятно четене от екипа на Vrabche.bg .

Пиринска шевица

В районите на Петричка и Санданска околия шевицата е по-едра, с по-сложни мотиви, преобладаващи кръстовидно разширените цветове. По полите на женските ризи има тъмночервена шивачна украса предимно в растителни очертания.

Кюстендилска шевица

Намираща се единствено по Кюстендилска околия шевицата се среща главно по ръкавите и полите на женските ризи. Преобладаващият цвят е червен, като се отличават по миниатюрното везмо.

Гоцеделчевска шевица

Макар със сравнително малък обсег, гоцеделчевската шевица е с богато разнообразие от цветове. Уникален почерк е свързан с миниатюрни квадратчета, заемащи празните пространства на орнамента. Характерни са растителните мотиви

Софийска шевица

В този край основен цвят е червеният, а шевиците заемат ръкавите на женските ризи и пазвите на мъжките. Допълващи основния червен цвят са зеленият и синият. Типични форми на шевицата са звезди, кръстове и тапетните мотиви.

Самоковска шевица

Самоковската шевица е представена от два вида произведения – ръкавни и наполни. Тя представлява ярка или тъмночервена с разлики в размерите.
Правилото за ръкавните шевици са по един или два едри растителни мотива. Най – постоянният вид на тези мотиви е сводообразно извито стъбло, украсено отвън с листа, а на наведения връх – цвят.
Рядко може да бъде забелязана животинска фигура на птица, преобладаващи са растителните мотиви.

Трънска шевица

Днес в трънско не съществува почти никаква шевична украса по облеклото. По техника трънската шевица е също „наснована“ и изпълнена с полегат разминат бод. Мотивно тя се характеризира като изключително растителна: високи до 50 см. тънки стъбла, извезани с основната цветна прежда и снабдена със стилизирани цветенца встрани. Обикновено цветенцата приличат на карамфили. По техника трънската шевица е също „наснована“ и изпълнена с полегат разминат бод. Тя обаче не е плътна както граовската, а със самостоятелни орнаменти върху неизвезания фон на плата.

Граовската шевица

„Граовска“ се нарича, защото е представена по ръкавите на женските ризи главно в Певнишко-мошинската котловина, носеща нарочното название Граово.
Тази шевица е от типа на едрите композиции, каквито са повечето западнобългарски везма. Представлява плътна шевица с ясно червен цвят.

Ловешката шевица

Приложението й е главно по мъжките и женските ризи и по старинните сокайни забраждания.
Червеният цвят и растителният елемент в ловешката шевица е най-постоянен. Често пъти той е добре детайлиран и винаги направо върху белия фон на платното.

Никополска шевица

Среща се предимно в Никопол и околията му, както и в Плевенско. Отличава се с използването на коприна и открояващ се малиненочервен цвят. Преобладават геометричните форми с минимално използване на животински мотиви. Контраст е украсата по нараменната женска риза с геометрични форми.

Плевенската шевица

Разпространена най-много в Плевенско, тя се отличава със своя тъмен цвят – черен или тъмно кафяв. Поради своята плътност цветовете са тъмни, а образът са близко наредени растителни мотиви. По ризите шевицата се съчетава с миниатюрно везмо.

Приятно четене от екипа на Врабче.

Капански шевици
Navigation
Close

Вашата количка

Close

Любим продукт

Последно разглеждани

Close

Close

Категории